Senast publicerat 15-02-2022 16:24

Punkt i protokollet PR 9/2022 rd Plenum Tisdag 15.2.2022 kl. 14.00—15.27

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 242/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—3 i proposition RP 242/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.