Punkt i protokollet
PR
90
2016 rd
Plenum
Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03—21.47
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions - och radiofond
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 28-09-2016 14:32