Senast publicerat 05-06-2021 02:10

Punkt i protokollet PR 90/2016 rd Plenum Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03—21.47

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 156/2016 rd
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 27 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet. 

Debatt
21.44 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd :

Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston vuonna 2013 tekemän ja edelleen voimassa olevan periaatepäätöksen, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman, mukaan maassamme tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessä, jos meillä on tavoitteena se, että kotona asuu vähintään 92 prosenttia 75-vuotiaista henkilöistä. Vanhojen kerrostalojen suurimmat haasteet esteettömyyden kannalta liittyvät tämän periaatepäätöksen mukaan hissien puutteeseen tai olemassa olevien hissien pieneen kokoon. Vuonna 2015 näitä korjausavustuslain mukaisia avustuksia oli käytettävissä yhteensä 40 miljoonaa, vuonna 2016 oli 25 miljoonaa, ja nyt sitten ehdotetaan 35:tä miljoonaa, eli trendi on ollut laskeva, joskin nyt tänä vuonna sitten tulisi vähän enemmän kuin viime vuonna. Mutta siitä huolimatta on syytä kysyä, miksi näitä resursseja vähennetään, miksi tähän toimintaan ei anneta enempää määrärahoja, koska tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Jos kerran vanhusten kotona asumista halutaan tukea, niin tämä olisi erittäin hyvä keino siinä. Kaiken lisäksi tällä korjaustoiminnan tukemisella on myöskin ihan huomattavia työllisyysvaikutuksia, joten tähän asiaan olisi kyllä hallituksen kannattanut panostaa enemmän. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.