Punkt i protokollet
PR
90
2016 rd
Plenum
Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03—21.47
30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016. 
Senast publicerat 28.9.2016 15:20