Punkt i protokollet
PR
90
2016 rd
Plenum
Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03—21.47
32
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016. 
Senast publicerat 28-09-2016 15:22