Punkt i protokollet
PR
90
2018 rd
Plenum
Onsdag 26.9.2018 kl. 14.02—17.20
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Senast publicerat 26-09-2018 18:33