Senast publicerat 06-06-2021 12:34

Punkt i protokollet PR 90/2020 rd Plenum Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Regeringens propositionRP 56/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2020 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 15 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
19.54 
Paula Risikko kok :

Arvoisa rouva puhemies! Ihan vain vielä niiden sanojen vakuudeksi, mitä me tuolla valiokunnassa teimme. Mehän teimme tämän mietinnön ja olemme ehdottomasti sitä mieltä, että tämän ammattipätevyyden tunnustamisen osalta ollaan toimittu ihan hyvin Suomessa. Mutta koska tässä tuli tämä, että komissio ei ollut kuitenkaan tyytyväinen menettelytapaan, niin me saimme siitä huomautuksen, ja nyt on lakiehdotukset korjattu. Pyydän muistamaan kuitenkin sen, että esimerkiksi Valvira on toteuttanut ihan oikein näitä, soveltanut ihan samalla tavalla kuin mitä laki nyt edellyttää, elikkä siinä mielessä varmasti mitään ongelmia ei ole ollut. Mutta nyt on lait korjattu sen mukaisesti, mitä EU:n komissio on vaatinut, hyvä näin, ja on hienoa, että me saimme tämän eteenpäin vielä tässä koronankin aikana. Tässä ei mitään sen kummempaa ollut, mutta saadaan kuitenkin eteenpäin näitä lainsäädäntöjä. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 56/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.