Punkt i protokollet
PR
90
2020 rd
Plenum
Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2020. 
Senast publicerat 09-06-2020 21:18