Senast publicerat 06-06-2021 02:19

Punkt i protokollet PR 90/2020 rd Plenum Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet

Regeringens propositionRP 50/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2020.