Punkt i protokollet
PR
91
2016 rd
Plenum
Onsdag 28.9.2016 kl. 14.01—16.32
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 130/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 29-09-2016 10:52