Punkt i protokollet
PR
91
2018 rd
Plenum
Torsdag 27.9.2018 kl. 16.00—18.29
8
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2018. 
Senast publicerat 28-09-2018 10:15