Senast publicerat 05-06-2021 15:50

Punkt i protokollet PR 91/2018 rd Plenum Torsdag 27.9.2018 kl. 16.00—18.29

8.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017

BerättelseB 2/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2018.