Senast publicerat 05-06-2021 15:51

Punkt i protokollet PR 92/2018 rd Plenum Fredag 28.9.2018 kl. 13.00—13.26

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i proposition RP 28/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.