Senast publicerat 06-06-2021 02:16

Punkt i protokollet PR 92/2020 rd Plenum Torsdag 11.6.2020 kl. 16.00—18.32

16.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 88/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 23-27/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 23—27/2020 rd till finansutskottet.