Senast publicerat 07-09-2021 20:30

Punkt i protokollet PR 92/2021 rd Plenum Tisdag 7.9.2021 kl. 14.03—19.20

21.  Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

MedborgarinitiativMI 2/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.9.2021.