Punkt i protokollet
PR
93
2017 rd
Plenum
Tisdag 26.9.2017 kl. 14.00—22.06
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Senast publicerat 26.9.2017 23:46