Punkt i protokollet
PR
93
2017 rd
Plenum
Tisdag 26.9.2017 kl. 14.00—22.06
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift, viltförvaltningslagen och 46 § i viltskadelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 11 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 
Debatt
21.37
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä riista-asioita koskeva lainsäädäntöesitys on kannatettava. Muutoksia näihin asioihin tarvitaan, koska tilanne kehittyy koko ajan. Tällä hetkellä on jo metsästyskausi täysin lähtenyt liikkeelle, ja tilanne on parantunut siinä mielessä, että meillä on muun muassa riista.fi-järjestelmä saatu aikaiseksi.  
Tässä sitten mainitaan myöskin näistä petovahinkoasioista, ja se on hyvä, että riistavahinkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että riistanhoitoyhdistyksien osallistumisesta riistavahinkotarkastuksiin aiheutuvat kustannukset korvattaisiin riistavahinkojen korvaamiseen osoitetuista määrärahoista. Tämä on sen takia hyvä, että tästä on käyty keskustelua, että kuka on sitä vahinkoa milloinkin tarkastamassa, ja nämä vahinkotarkastusasiat ovat muutenkin herättäneet todella paljon keskustelua. 
Suomi on aikoinaan neuvotellut EU:n kanssa petovahinkojen korvauksista, että noin 10 miljoonaa euroa on katto. Silloin naureskeltiin, että tulipa katto nakattua niin korkealle, ettei koskaan tule vastaan, mutta nyt se tilanne on kuitenkin tullut siihen, että 10 miljoonaa euroa alkaa olemaan täynnä, ja nyt keskustellaan siitä, ovatko nämä kaikki vahingot todellisia ja mitä tämän asian kanssa aletaan tekemään. Sen takia on hyvä, että tarkastusasioita täsmennetään, saadaan luotettavuutta tälle koko systeemille. 
Poropuolella, missä vahingot ovat kaikkein suurimmat, nytten on saatu ministeriön rahoituksella liikkeelle kokeilu, jossa saadaan sähköinen ilmoitus tehtyä heti vahingon löydyttyä. Elikkä siinä paikan päällä poromies, yleensä poroisäntä, ottaa valokuvan siitä petovahingosta, laittaa sen nettiin, ja siinä tulee paikka tietoon ja saman tien vahingosta ilmoitus. Näitä on 19 prosenttia nyt saatu tähän mennessä ilmoitettua, niin että näyttää hyvin edistyvän. 
Elikkä jatketaan näitä asioita tällä mielellä eteenpäin.  
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Senast publicerat 29.4.2019 12:33