Punkt i protokollet
PR
93
2017 rd
Plenum
Tisdag 26.9.2017 kl. 14.00—22.06
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 26-09-2017 23:24