Senast publicerat 05-06-2021 09:01

Punkt i protokollet PR 93/2017 rd Plenum Tisdag 26.9.2017 kl. 14.00—22.06

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Regeringens propositionRP 102/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.