Senast publicerat 05-06-2021 09:01

Punkt i protokollet PR 93/2017 rd Plenum Tisdag 26.9.2017 kl. 14.00—22.06

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap

Regeringens propositionRP 104/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.