Punkt i protokollet
PR
93
2017 rd
Plenum
Tisdag 26.9.2017 kl. 14.00—22.06
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. 
Debatt
21.30
Mikaela
Nylander
r
Värderade talman! Jag tycker i och för sig att det här är ett jättebra lagförslag och underlättar säkert många småbarnsfamiljers ekonomiska situation, och därmed också vardag. Det jag lite ifrågasätter är att man i finansieringen kopplar in fastighetsskatten och en höjning av fastighetsskatten. Det tycker jag inte om i den här finansieringsgrunden. Och sedan hoppas jag faktiskt att vi så småningom skulle kunna se en ganska omfattande familjeledighetsreform där den avgiftsfria småbarnspedagogiken, för till exempel barn över tre år, i fyra timmar per dag skulle ingå. Jag tror att det skulle vara det bästa med tanke på småbarnsfamiljerna. 
Arvoisa puhemies! Suunta on oikea, ja periaatteessa tämä on todella hyvä esitys. Minulla ei tietenkään ole mitään sitä vastaan, mutta en pidä siitä, että rahoituspohjana käytetään kiinteistöveroa — se minun mielestäni ihmetyttää tässä kokonaisuudessa. Ja vaikka suunta on oikea, niin minä toivon kuitenkin, että jossain vaiheessa täällä vielä tämän kauden aikana nähdään laajempi perhevapaiden uudistus, jossa maksuton varhaiskasvatus esimerkiksi yli 3-vuotiaille 4 tuntia per päivä on kiinteänä osana. 
21.32
Sanna
Marin
sd
Arvoisa puhemies! On hyvä, että hallitus on tullut tässä sosiaalidemokraattien linjoille ja esittää varhaiskasvatusmaksujen alentamista. SDP:n pitkän aikavälin tavoite on nimenomaan kokonaan maksuton päivähoito ja varhaiskasvatus, ja on hyvä, että sitä kohti otetaan askelia. Siinä mielessä tätä lakia on helppo tukea. 
Kuitenkin hallitus on tehnyt myös merkittäviä heikennyksiä päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Näistä ehkä merkittävin on subjektiivisen päivähoito-oikeuden purkaminen ja sen rajaaminen. Onneksi kuitenkin monissa kaupungeissa ja kunnissa on päädytty siihen, että tätä järjetöntä linjausta ei olla lähdetty toteuttamaan, ja toivomme myös, että hallitus tulee tässä järkiinsä ja peruu subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen. 
Kannatamme lämpimästi myös perhevapaauudistusta. Toki siihenkin liittyy tällä hetkellä kysymysmerkkejä siitä, onko kyseessä oikeasti kunnianhimoinen uudistus, kun nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että kyseessä on pikemminkin se, että vähän tehdään viilauksia johonkin suuntaan, ei lähdetä oikeasti uudistamaan tätä kokonaisuutta sillä tavalla kuin pitäisi. Ja totta kai tämän maksuttoman varhaiskasvatuksen kytkeminen siihen on tärkeää. 
Viimeisenä asiana vielä haluaisin tuoda esiin huolen päivähoidon ryhmäkokojen kasvamisesta ja myös subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen liittyvästä ryhmien epätasa-arvoistumisesta. Kun on osapäiväisiä ja kokopäiväisiä lapsia eri ryhmissä ja se aiheuttaa siellä päivähoidon arjessa aika erikoisia tilanteita, niin myös tämä ryhmäkokokysymys on merkittävä. 
Toivoisin, että hallitus kiinnittäisi huomiota näihin asioihin ja toisi esityksiä niin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen purkamisesta kuin ryhmäkokojen pienentämisestä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen lisäksi. 
21.34
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Tämä esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja niiden alentamisesta on sinänsä hyvä esitys. Niitä varhaiskasvatuksen maksuja alennettiin jo tälle vuodelle merkittävästi, nyt tehdään toinen alennus. Tämä on hyvä siinäkin mielessä, että se luo kannusteita työllistymiseen. Mielestäni siitäkin on merkkejä, että nämä aiemmat alennukset ovat siihen johtaneet. Mutta kuten edustaja Nylanderkin toi äskeisessä puheenvuorossaan esille, niin pidän itsekin kyllä ongelmana sitä, että kunnille tätä varhaiskasvatuksen maksutulojen alenemaa kompensoidaan osittain kiinteistöveron ala- ja ylärajojen nostolla. Jos kunnat on pakotettu nostamaan kiinteistöveroa, niin nämä nostot iskevät myös vähävaraisiin lapsiperheisiin. Kun ottaa huomioon, että asuminen on Suomessa jo nykyisellään varsin kallista, niin en pidä tätä kiinteistöveron nostoa mitenkään kannatettavana. 
Sitten oli puhetta myös tästä varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta. No näitä on nyt alennettu jo aika merkittävästi ja tullaan tosiaan tämän esityksen myötä, jos se läpi menee, niin kuin luulen, edelleen alentamaan. Mielestäni jonkinlainen omavastuu olisi hyvä säilyttää ainakin suuremmissa tuloluokissa. Jos varhaiskasvatusmaksut kokonaan poistetaan, niin sehän olisi merkittävä tulonsiirto erityisesti suurituloisille. Mielestäni tämä nykymalli on hyvä, että päivähoitomaksuja, varhaiskasvatusmaksuja, peritään kohtuullisina ja maksukyvyn mukaisina. 
21.36
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Suomalainen malli perustuu siihen, että meidän lapsemme maksavat meidän kaikkien eläkkeet, myös niiden, jotka eivät ole itse tehneet lapsia. Sen takia on vähintäänkin perusteltua ja oikein, että me myös yhteisvastuullisesti verorahoituksen kautta huolehdimme näistä lapsista silloin, kun he ovat pieniä.  
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Senast publicerat 26-01-2018 12:12