Punkt i protokollet
PR
93
2018 rd
Plenum
Tisdag 2.10.2018 kl. 14.05—22.06
17
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 17 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 12/2018 rd. 
Debatt
20.53
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kiinnitän tässä kohdassa huomiota erääseen merkittävään yksityiskohtaan, nimittäin joihinkin yksityishenkilöiden velkaantumiseen johtaviin syihin. Tässä talousvaliokunnan mietinnössä on näet täysin aiheellisesti otettu kantaa pikavippien vaikutukseen kansalaisten talouden hallintaan ja näiden ongelmien kasvuun.  
Ylivelkaantuminen on vakava yhteiskunnallinen ja taloudellinen ongelma. Maksuhäiriömerkintöjen ja ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut. Nämä talousongelmat ovat valitettavan vakavia paitsi monen pienituloisen myös yhä useampien keskituloisten kansalaisten kohdalla. Tämä ei ole tietenkään kenenkään etu, korkeintaan perintäfirmojen. 
Arvoisa puhemies! Pikavipeille on säädetty jo aiemmin korkokatto, joka koskee alle 2 000 euron lainoja, mutta pikavippiyhtiöt ovat alkaneet, ikävä kyllä, kiertää tätä korkokattoa myöntämällä pääosin sääntelyn ulkopuolelle jääviä yhä suurempia luottoja, ja niissä todelliset vuosikorot ovat tietenkin olleet erittäin korkeita. Se on osaltaan pahentanut tätä mainittua ylivelkaantumisongelmaa.  
Arvoisa puhemies! Oikeusministeri Häkkänen on luvannut julkisuudessa tiukennuksia kuluttajaluottojen markkinointiin, ja hän on luvannut tuoda eduskuntaan esityksen, jolla kulutusluottojen korkosääntely laajennettaisiin koskemaan myös yli 2 000 euron luottoja. Odotankin esitystä tulevaksi pikaisesti eduskunnan käsittelyyn.  
Monelle kuluttajalle aiheutuu ongelmia myös pikavippien aggressiivisesta markkinoinnista. Keväällä täällä eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu lakialoitteesta, joka koski pikavippien markkinointikieltoa. Sen oli allekirjoittanut pitkälti yli sata kansanedustajaa. 
Arvoisa puhemies! Pikavippien markkinointikiellolla voitaisiin vaikuttaa varsinkin heräteostona otettuihin pikavippeihin ja siten ennaltaehkäistä monen ihmisen joutumista velkakierteeseen. Sekä pikavippien markkinointikielto että suurten kulutusluottojen korkokatto saavat toivon mukaan nopeasti lain voiman. Kehotankin hallitusta ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin kansalaisten ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18-10-2018 11:48