Senast publicerat 06-06-2021 02:10

Punkt i protokollet PR 93/2020 rd Plenum Fredag 12.6.2020 kl. 13.00—13.04

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 94/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020.