Senast publicerat 06-06-2021 02:16

Punkt i protokollet PR 93/2020 rd Plenum Fredag 12.6.2020 kl. 13.00—13.04

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten

Regeringens propositionRP 41/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 41/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.