Punkt i protokollet
PR
93
2020 rd
Plenum
Fredag 12.6.2020 kl. 13.00—13.04
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020. 
Senast publicerat 12-06-2020 13:54