Punkt i protokollet
PR
93
2020 rd
Plenum
Fredag 12.6.2020 kl. 13.00—13.04
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020. 
Senast publicerat 12-06-2020 13:54