Punkt i protokollet
PR
94
2016 rd
Plenum
Tisdag 4.10.2016 kl. 13.59—18.55
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Debatt
18.52
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä vahvistetaan vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksut, ja siihen sisältyy kilpailukykysopimuksessa sovittu taakanjaon muutos, jossa työnantajan osuudesta kyseisestä maksusta siirretään 0,45 prosenttiyksikköä työntekijän maksettavaksi. Tämä esitys keventää siis ensi vuonna työnantajan maksuja, ja toivon lämpimästi, että tämä muutos toisi niitä toivottuja työpaikkoja lisää. 
Arvoisa puhemies! Nythän työssä käyvät ja työnantajat maksavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan, oli työntekijä kassan jäsen tai ei. Nämä ovat niitä veroluontoisia maksuja, jotka eivät ole veroja mutta jotka työnantajan ja työntekijän täytyy kuitenkin maksaa. Toivoisin, että joskus tulevaisuudessa työnantajalla olisi maksettavanaan työntekijästä vain yhdet maksut palkan päälle ja työntekijä maksaisi vain yhden veron eikä veron lisäksi kahta muutakin veroksi luonnehdittavaa maksua. Luulen, että tässä olisi yhteiskunnalle normienpurun ja säästön paikka. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 24-04-2019 18:36