Punkt i protokollet
PR
94
2017 rd
Plenum
Onsdag 27.9.2017 kl. 14.00
2
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Maria Lohela
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 2 på dagordningen. Harry Wallin och 70 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 3/2017 rd om spårtrafiken nu och i framtiden. Nästa anförande går till den första undertecknaren av interpellationen. 
Harry Wallin läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 18-10-2018 12:42