Senast publicerat 06-06-2021 02:10

Punkt i protokollet PR 95/2020 rd Plenum Tisdag 16.6.2020 kl. 17.04—18.44

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 91/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 58/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2020.