Senast publicerat 05-06-2021 09:03

Punkt i protokollet PR 96/2017 rd Plenum Fredag 29.9.2017 kl. 12.59—13.19

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

Regeringens propositionRP 95/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2017.