Punkt i protokollet
PR
96
2020 rd
Plenum
Onsdag 17.6.2020 kl. 13.59—14.58
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.6.2020. 
Senast publicerat 17-06-2020 15:42