Senast publicerat 14-09-2021 17:27

Punkt i protokollet PR 96/2021 rd Plenum Tisdag 14.9.2021 kl. 14.00

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 26/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 26/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.