Senast publicerat 14-09-2021 18:21

Punkt i protokollet PR 96/2021 rd Plenum Tisdag 14.9.2021 kl. 14.00—17.54

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.9.2021.