Senast publicerat 14-09-2021 18:27

Punkt i protokollet PR 96/2021 rd Plenum Tisdag 14.9.2021 kl. 14.00—17.54

24.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

BerättelseB 1/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.9.2021.