Senast publicerat 15-09-2021 20:12

Punkt i protokollet PR 97/2021 rd Plenum Onsdag 15.9.2021 kl. 13.59—19.43

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 102/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.9.2021.