Punkt i protokollet
PR
98
2016 rd
Plenum
Tisdag 11.10.2016 kl. 13.59
2
Statsrådets skrivelse till riksdagen on statsrådsmedlemmarnas bindningar (Risikko, Berner, Mykkänen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 11-10-2016 15:12