Senast publicerat 06-06-2021 12:28

Punkt i protokollet PR 98/2020 rd Plenum Måndag 22.6.2020 kl. 14.02—18.02

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2020 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
16.41 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Toisin kuin tuosta ensimmäisestä esityksestä, joka liittyi myöskin maahanmuuttoon, tästä tuskin saadaan samanlaista tunnepitoista keskustelua aikaiseksi. Tässä on kysymys todellakin pelkästään siitä, että nämä ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa olevat pykälät kumotaan ja tämä kokonaisuus korvataan tällä henkilötietojen käsittelyllä maahanmuuttohallinnossa olevalla lailla. 

Tässä on tarkoituksena nimenomaan kerätä eri lainsäädännössä olevat kohdat samaan lainsäädäntöön ja sen lisäksi myöskin, totta kai, päivittää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia. Niihin liittyvistä päivityksistä on tässä kokonaisuudessa kysymys. 

Vaikka valiokunnassa on ilmeisesti tehty paljonkin muutoksia, jopa pykälämuutoksia liittyen varmaan tähän tietosuoja-asetukseen, niin kuitenkin kyseessä näyttäisi olevan yksimielinen esitys. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—17 i proposition RP 18/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 18 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.