Senast publicerat 06-06-2021 02:04

Punkt i protokollet PR 98/2020 rd Plenum Måndag 22.6.2020 kl. 14.02

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 91/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 58/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 14/2020 rd. Allmänna debatten om detta ärende avslutades i plenum 17.6.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

2 § 

Veikko Vallin föreslog understödd av Ville Tavio att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 10 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 91/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.