Punkt i protokollet
PR
99
2016 rd
Plenum
Onsdag 12.10.2016 kl. 14.03—20.03
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.10.2016. 
Senast publicerat 12.10.2016 20:50