Punkt i protokollet
PR
99
2016 rd
Plenum
Onsdag 12.10.2016 kl. 14.03—20.03
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om konkurrensrättsligt skadestånd och ändring av konkurrenslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.10.2016. 
Senast publicerat 12-10-2016 20:52