Senast publicerat 04-06-2021 21:52

Punkt i protokollet PR 99/2016 rd Plenum Onsdag 12.10.2016 kl. 14.03—20.03

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om konkurrensrättsligt skadestånd och ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 83/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.10.2016.