Senast publicerat 06-06-2021 12:37

Punkt i protokollet PR 99/2020 rd Plenum Tisdag 23.6.2020 kl. 14.00—15.32

6.  Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Övrigt ärendeÖ 5/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 21/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.6.2020.