Punkt i protokollet
PR
99
2020 rd
Plenum
Tisdag 23.6.2020 kl. 14.00—15.32
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.6.2020. 
Senast publicerat 23-06-2020 17:36