Punkt i protokollet
PR
99
2020 rd
Plenum
Tisdag 23.6.2020 kl. 14.00—15.32
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.6.2020. 
Senast publicerat 23-06-2020 17:36