Senast publicerat 27-09-2022 18:57

Punkt i protokollet PR 99/2022 rd Plenum Tisdag 27.9.2022 kl. 14.00—17.41

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 146/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 9 på dagordningen samt i anslutning till behandlingen av regeringens proposition RP 154/2022 rd i de plenum som hölls under tiden 20—22.9.2022]