Senast publicerat 27-09-2022 19:18

Punkt i protokollet PR 99/2022 rd Plenum Tisdag 27.9.2022 kl. 14.00—17.41

47. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport och kommunikationsverket

Regeringens propositionRP 170/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 9 på dagordningen samt i anslutning till behandlingen av regeringens proposition RP 154/2022 rd i de plenum som hölls under tiden 20—22.9.2022]