Senast publicerat 27-09-2022 19:30

Punkt i protokollet PR 99/2022 rd Plenum Tisdag 27.9.2022 kl. 14.00—17.41

60. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 183/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 9 på dagordningen samt i anslutning till behandlingen av regeringens proposition RP 154/2022 rd i de plenum som hölls under tiden 20—22.9.2022]