Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport tisdag 26.9.2017 kl. 14.00
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-142210
Bilaga 1A
Vid namnuppropet antecknades följande 43 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 
Anders
Adlercreutz
sv
(r)
Li
Andersson
vänst
Thomas
Blomqvist
sv
Juho
Eerola
saf
(f)
Markku
Eestilä
saml
(r)
Maarit
Feldt-Ranta
sd
(s)
Hanna
Halmeenpää
gröna
(s)
Timo
Harakka
sd
(r)
Satu
Hassi
gröna
(r)
Hannakaisa
Heikkinen
cent
Hannu
Hoskonen
cent
Susanna
Huovinen
sd
(r)
Marisanna
Jarva
cent
Harri
Jaskari
saml
Timo
Kalli
cent
(r)
Pauli
Kiuru
saml
(r)
Antti
Kurvinen
cent
Rami
Lehto
saf
(r)
Jari
Lindström
blåa
(r)
Mats
Löfström
sv
Eeva-Maria
Maijala
cent
(r)
Riitta
Myller
sd
(r)
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
(r)
Pentti
Oinonen
blåa
(s)
Sirpa
Paatero
sd
Olli-Poika
Parviainen
gröna
(r)
Jaana
Pelkonen
saml
(f)
Paula
Risikko
saml
Matti
Semi
vänst
Saara-Sofia
Sirén
saml
(f)
Eero
Suutari
saml
(r)
Katja
Taimela
sd
(r)
Mari-Leena
Talvitie
saml
(s)
Ville
Tavio
saf
(r)
Kimmo
Tiilikainen
cent
(r)
Lenita
Toivakka
saml
Tytti
Tuppurainen
sd
(r)
Kari
Uotila
vänst
Antero
Vartia
gröna
Pia
Viitanen
sd
(r)
Eerikki
Viljanen
cent
Ville
Vähämäki
saf
(r)
Peter
Östman
kd
(r)
Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter: 
Antti
Kurvinen
cent
(14:18)
Hannakaisa
Heikkinen
cent
(15:51)
Antero
Vartia
gröna
(16:41)
Hanna
Halmeenpää
gröna
(18:07)
Mari-Leena
Talvitie
saml
(19:05)
Eeva-Maria
Maijala
cent
(21:21)
Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport tisdag 26.9.2017 kl. 14.00
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-142210
Bilaga 1A
Vid namnuppropet antecknades följande 43 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 
Anders
Adlercreutz
sv
(r)
Li
Andersson
vänst
Thomas
Blomqvist
sv
Juho
Eerola
saf
(f)
Markku
Eestilä
saml
(r)
Maarit
Feldt-Ranta
sd
(s)
Hanna
Halmeenpää
gröna
(s)
Timo
Harakka
sd
(r)
Satu
Hassi
gröna
(r)
Hannakaisa
Heikkinen
cent
Hannu
Hoskonen
cent
Susanna
Huovinen
sd
(r)
Marisanna
Jarva
cent
Harri
Jaskari
saml
Timo
Kalli
cent
(r)
Pauli
Kiuru
saml
(r)
Antti
Kurvinen
cent
Rami
Lehto
saf
(r)
Jari
Lindström
blåa
(r)
Mats
Löfström
sv
Eeva-Maria
Maijala
cent
(r)
Riitta
Myller
sd
(r)
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
(r)
Pentti
Oinonen
blåa
(s)
Sirpa
Paatero
sd
Olli-Poika
Parviainen
gröna
(r)
Jaana
Pelkonen
saml
(f)
Paula
Risikko
saml
Matti
Semi
vänst
Saara-Sofia
Sirén
saml
(f)
Eero
Suutari
saml
(r)
Katja
Taimela
sd
(r)
Mari-Leena
Talvitie
saml
(s)
Ville
Tavio
saf
(r)
Kimmo
Tiilikainen
cent
(r)
Lenita
Toivakka
saml
Tytti
Tuppurainen
sd
(r)
Kari
Uotila
vänst
Antero
Vartia
gröna
Pia
Viitanen
sd
(r)
Eerikki
Viljanen
cent
Ville
Vähämäki
saf
(r)
Peter
Östman
kd
(r)
Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter: 
Antti
Kurvinen
cent
(14:18)
Hannakaisa
Heikkinen
cent
(15:51)
Antero
Vartia
gröna
(16:41)
Hanna
Halmeenpää
gröna
(18:07)
Mari-Leena
Talvitie
saml
(19:05)
Eeva-Maria
Maijala
cent
(21:21)
Senast publicerat 07-05-2020 14:24