Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport onsdag 7.2.2018 kl. 14.05
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-169052
Bilaga 1A
Vid namnuppropet antecknades följande 36 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 
Anders
Adlercreutz
sv
(s)
Anne
Berner
cent
(r)
Simon
Elo
blå
(r)
Sari
Essayah
kd
(r)
Maria
Guzenina
sd
Teuvo
Hakkarainen
saf
(s)
Hanna
Halmeenpää
gröna
(s)
Eero
Heinäluoma
sd
(r)
Petri
Honkonen
cent
(r)
Anneli
Kiljunen
sd
Timo V.
Korhonen
cent
Mikko
Kärnä
cent
(s)
Maria
Lohela
blå
Sanna
Marin
sd
(f)
Pirkko
Mattila
sin (s)
Leena
Meri
saf
(r)
Kai
Mykkänen
saml
(r)
Jari
Myllykoski
vänst
Mikaela
Nylander
sv
(s)
Pentti
Oinonen
blå
(s)
Tom
Packalén
saf
Tuomo
Puumala
cent
Wille
Rydman
saml
(r)
Joona
Räsänen
sd
(r)
Kristiina
Salonen
sd
Hanna
Sarkkinen
vänst
(r)
Saara-Sofia
Sirén
saml
(f)
Ville
Skinnari
sd
(s)
Timo
Soini
blå
(r)
Joakim
Strand
sv
(r)
Mari-Leena
Talvitie
saml
Ville
Tavio
saf
(r)
Matti
Torvinen
blå
Jutta
Urpilainen
sd
(r)
Sofia
Vikman
saml
(r)
Eerikki
Viljanen
cent
Ozan
Yanar
gröna
(r)
Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter: 
Kristiina
Salonen
sd
(14:28)
Eerikki
Viljanen
cent
(15:00)
Senast publicerat 27-02-2018 09:39