Senast publicerat 01-11-2021 12:07

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport tisdag 15.5.2018 kl. 14.00

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-190230Bilaga 1A

Vid namnuppropet antecknades följande 35 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 

Touko Aalto gröna (s) Eva Biaudet sv (r) Thomas Blomqvist sv (r) Simon Elo blå (r) Maarit Feldt-Ranta sd (r) Pekka Haavisto gröna (r) Reijo Hongisto blå  Antti Kaikkonen cent (r) Susanna Koski saml (r) Kari Kulmala blå (r) Jari Leppä cent (r) Jari Lindström blå (r) Mika Lintilä cent (r) Maria Lohela blå (s) Anne Louhelainen blå (s) Mats Löfström sv  Eeva-Maria Maijala cent  Sanna Marin sd (f) Pirkko Mattila blå (r) Krista Mikkonen gröna (r) Mika Niikko saf (r) Ville Niinistö gröna  Pentti Oinonen blå (s) Mauri Pekkarinen cent  Jaana Pelkonen saml (r) Sari Raassina saml (r) Mikko Savola cent  Saara-Sofia Sirén saml (f) Katja Taimela sd  Sari Tanus kd (s) Ville Tavio saf (r) Sinuhe Wallinheimo saml (r) Antero Vartia gröna (r) Juhana Vartiainen saml  Peter Östman kd (r) 

Efter namnuppropet anmälde sig följande 9 ledamöter: 

Maarit Feldt-Ranta sd (14:19) Simon Elo blå (14:19) Thomas Blomqvist sv (14:20) Peter Östman kd (14:20) Antti Kaikkonen cent (14:20) Antero Vartia gröna (14:20) Krista Mikkonen gröna (14:20) Ville Tavio saf (14:20) Mauri Pekkarinen cent (16:12)