Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport måndag 17.12.2018 kl. 13.00
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-233370
Bilaga 1A
Vid namnuppropet antecknades följande 60 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 
Touko
Aalto
gröna
(s)
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
Markku
Eestilä
saml
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Pekka
Haavisto
gröna
Hanna
Halmeenpää
gröna
Lasse
Hautala
cent
Hannakaisa
Heikkinen
cent
Reijo
Hongisto
blå
Antti
Häkkänen
saml
Marisanna
Jarva
cent
Heli
Järvinen
gröna
Antti
Kaikkonen
cent
Ilkka
Kanerva
saml
Mika
Kari
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Esko
Kiviranta
cent
Anna
Kontula
vänst
Jukka
Kopra
saml
Timo V.
Korhonen
cent
Kari
Kulmala
blå
(r)
Antti
Kurvinen
cent
Suna
Kymäläinen
sd
Seppo
Kääriäinen
cent
Jari
Leppä
cent
(r)
Sanna
Marin
sd
Hanna-Leena
Mattila
cent
Sari
Multala
saml
Riitta
Myller
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Martti
Mölsä
blå
Ilmari
Nurminen
sd
Mikaela
Nylander
sv
Pentti
Oinonen
blå
(s)
Markku
Pakkanen
cent
Ulla
Parviainen
cent
Tuomo
Puumala
cent
Sari
Raassina
saml
(s)
Eero
Reijonen
cent
Markku
Rossi
cent
Annika
Saarikko
cent
Kristiina
Salonen
sd
Hanna
Sarkkinen
vänst
Mikko
Savola
cent
Matti
Semi
vänst
Juha
Sipilä
cent
(r)
Timo
Soini
blå
Joakim
Strand
sv
Satu
Taavitsainen
sd
Sari
Tanus
kd
(s)
Ari
Torniainen
cent
Erkki
Tuomioja
sd
(s)
Jutta
Urpilainen
sd
Harry
Wallin
sd
Sinuhe
Wallinheimo
saml
Matti
Vanhanen
cent
Antero
Vartia
gröna
Anne-Mari
Virolainen
saml
Ville
Vähämäki
saf
Ozan
Yanar
gröna
Efter namnuppropet anmälde sig följande 35 ledamöter: 
Jutta
Urpilainen
sd
(13:17)
Hannakaisa
Heikkinen
cent
(13:18)
Ilkka
Kanerva
saml
(13:18)
Anne-Mari
Virolainen
saml
(13:18)
Antti
Kaikkonen
cent
(13:23)
Pekka
Haavisto
gröna
(13:27)
Esko
Kiviranta
cent
(13:36)
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
(13:36)
Timo
Soini
blå
(13:41)
Mika
Kari
sd
(13:47)
Kristiina
Salonen
sd
(13:50)
Anna
Kontula
vänst
(13:53)
Anneli
Kiljunen
sd
(13:55)
Antero
Vartia
gröna
(13:58)
Hanna
Halmeenpää
gröna
(14:01)
Antti
Häkkänen
saml
(14:03)
Tuomo
Puumala
cent
(14:04)
Sinuhe
Wallinheimo
saml
(14:07)
Riitta
Myller
sd
(14:25)
Harry
Wallin
sd
(14:50)
Heli
Järvinen
gröna
(15:40)
Sanna
Marin
sd
(16:02)
Markku
Eestilä
saml
(16:31)
Mikko
Savola
cent
(16:51)
Lasse
Hautala
cent
(16:54)
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
(17:02)
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
(18:22)
Matti
Semi
vänst
(19:15)
Ari
Torniainen
cent
(19:55)
Seppo
Kääriäinen
cent
(20:00)
Suna
Kymäläinen
sd
(20:09)
Markku
Rossi
cent
(20:18)
Jukka
Kopra
saml
(20:31)
Joakim
Strand
sv
(21:18)
Ilmari
Nurminen
sd
(22:05)
Senast publicerat 09-01-2019 10:42