Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport torsdag 6.6.2019 kl. 12.15
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254698
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Inom 15 minuter anmälde sig följande ledamöter under detta plenum: 
Mari
Holopainen
gröna
Antti
Häkkänen
saml
Krista
Kiuru
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Jari
Myllykoski
vänst
Janne
Sankelo
saml
Sari
Sarkomaa
saml
Tytti
Tuppurainen
sd
Sofia
Virta
gröna
Senast publicerat 6.6.2019 16:24