Senast publicerat 01-11-2021 12:39

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport fredag 4.10.2019 kl. 16.30

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262765Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande.