Senast publicerat 01-11-2021 12:36

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport onsdag 18.12.2019 kl. 10.00

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281414Bilaga 1A

Vid namnuppropet antecknades följande 9 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 

Markku Eestilä saml  Katja Hänninen vänst  Heli Järvinen gröna  Jari Leppä cent (r) Riitta Mäkinen sd (s) Annika Saarikko cent (f) Hanna Sarkkinen vänst (f) Saara-Sofia Sirén saml  Tytti Tuppurainen sd (r) 

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter: 

Saara-Sofia Sirén saml (14:42) Markku Eestilä saml (15:04)